CLB Yoga Hoa Phượng

Archive for September, 2011|Monthly archive page

Khai giảng lớp mới tháng 11/ 2011

In Giới thiệu về Yoga cho mọi người on September 21, 2011 at 1:44 am

CLB Yoga Hoa Phượng sẽ khai giảng lớp học mới, lịch học như sau:

Thời gian tập  : buổi/ tuần (2-4-6 & 3-5-7)

Sáng :   từ 5:40 đến 7:00 và 9:00 đến 10:20

Chiều :  từ 15:50 đến 17:15 và từ 17:40 đến 19:00

 Học phí:  250.000 VNĐ/ tháng

Liên hệ: Ms. Phương – 0942.592.500,

Hương 0912101288,  Huệ – 0983.866.411

Advertisements